• Navimation : a sociocultural exploration of kinetic interface design 

      Eikenes, Jon Olav (CON-TEXT / Thesis;48, Book; Doctoral thesis; Academic article, 2010)
      Digitale produkt er ein stadig viktigare del av kulturen vår og er knytte til aktivitetar i arbeid, leik og fritid. Mange av desse aktivitetane skjer gjennom skjermbaserte grensesnitt, som dermed spelar ei viktig rolle i ...