• Mellom ord og handling: om verdsetjing i kunst og handverksfaget 

      Brænne, Karen (CON-TEXT / Thesis;41, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2009)
      Med ein case frå norsk allmennlærarutdanning som kjeldegrunnlag, gjev denne avhandlinga innsikt i korleis lærarar og studentar verdset ulike sider ved den skapande verksemda, og korleis desse verdsetjingane vert konstruerte ...