• Min operasjon 

      Schjerve, Dyre Ekeberg (Master thesis, 2017-05)