• Mot en blågrønn eiendomsutvikling? 

   Aamlid, Helene; Ardila, Pedro; Barton, David, N.; Betina, Jayne Elizabeth; Ellefsen, Halvor W.; Horvath, Peter; Kross, Anna; Mänd, Maris (AHO Rapport;1, Research report, 2020)
   Rapporten Mot en blågrønn eiendomsutvikling? - Stresstesting av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum kommune evaluerer bruk av verktøyet «blågrønn faktor» (BGF), som skal fremme blågrønne kvaliteter i ...
  • Norske floker Urbane utfordringer 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)
   Et stort demografisk skifte til urbane levesett og den økende urbaniseringen gir både muligheter og utfordringer. Blant de største utfordringene kan vi nevne ressursknapphet klimaendringer og byvekst, sammen med mer komplekse ...
  • Norwegian Urban Challenges 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)