• Norske floker Urbane utfordringer 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)
   Et stort demografisk skifte til urbane levesett og den økende urbaniseringen gir både muligheter og utfordringer. Blant de største utfordringene kan vi nevne ressursknapphet klimaendringer og byvekst, sammen med mer komplekse ...
  • Norwegian Urban Challenges 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)
  • What Can We Learn from Urban Crisis? 

   Hoelscher, Kristian; Geirbo, Hanne Cecilie; Harboe, Lisbet; Petersen, Sobah Abbas (Peer reviewed; Journal article, 2022)