• Barn og omgivelser : virkelighet med flere fortolkninger 

      Wilhjelm, Hanne (CON-TEXT. PhD thesis;8, Doctoral thesis, 2002)
      Et generelt endret syn på barns samfunnsmessige posisjon mot slutten av det 20. århundre er blant annet konstituert gjennom FN's barnekonvensjon og norsk lovgivning. Det er én bakgrunn for studien. Relatert til denne finnes ...