Nye registreringer

 • Nabolag : AHOs urbane utredninger 2022 

  Harboe, Lisbet; Holm, Erling Dokk; Hemmersam, Peter (Report, 2022)
  NABOLAG er tredje utgave av AHOs urbane utredninger, en antologi laget av studenter og lærere på videreutdanningsmasteren i urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Publikasjonen er gitt ut i samarbeid ...
 • Resource atlas for the anthropocene : taking measures of the Varanger coastline 

  Larsen, Janike Kampevold; Wang, Hsiang Hsiang (Report, 2021)
 • Future North : Vardø 

  Hemmersam, Peter; Larsen, Janike Kampevold; Morrison, Andrew (Report, 2019)
 • Future North : Svalbard 

  Hemmersam, Peter; Larsen, Janike Kampevold; Morrison, Andrew (Report, 2019)
 • Future North : Kola 

  Hemmersam, Peter; Larsen, Janike Kampevold; Morrison, Andrew (Report, 2019)
 • Norwegian Urban Challenges 

  Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)
 • ONSITE Design-driven field studies for safer demanding marine operations 

  Gernez, Etienne; Nordby, Kjetil; Schaathun, Hans Georg (Report, 2019)
  ONSITE is a research project that builds knowledge on how to implement human-centered design processes within ship design. The project focuses specifically on a field study methodology and the transfer of knowledge between ...
 • Norske floker Urbane utfordringer 

  Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)
  Et stort demografisk skifte til urbane levesett og den økende urbaniseringen gir både muligheter og utfordringer. Blant de største utfordringene kan vi nevne ressursknapphet klimaendringer og byvekst, sammen med mer komplekse ...