Recent Submissions

  • Mot en grønn areal- og regionplanlegging : tendenser i det norske plansystemet 

    Ellefsen, Karl Otto; Ellefsen, Halvor Weider; Garnåsjordet, Per Arild; Hauglin, Espen Aukrust (AHO Rapport;2, Report, 2020)
    Denne forskningsrapporten inneholder artikler som bygger på empiri fra forskningsprosjektet Urban EEA (Urban Experimental Eco system Accounting) finansiert av Norges forskningsråd. NINA (Norsk institutt for naturforskning) ...
  • Mot en blågrønn eiendomsutvikling? 

    Aamlid, Helene; Ardila, Pedro; Barton, David, N.; Betina, Jayne Elizabeth; Ellefsen, Halvor W.; Horvath, Peter; Kross, Anna; Mänd, Maris (AHO Rapport;1, Research report, 2020)
    Rapporten Mot en blågrønn eiendomsutvikling? - Stresstesting av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum kommune evaluerer bruk av verktøyet «blågrønn faktor» (BGF), som skal fremme blågrønne kvaliteter i ...