Recent Submissions

  • Mot en blågrønn eiendomsutvikling? 

    Aamlid, Helene; Ardila, Pedro; Barton, David, N.; Betina, Jayne Elizabeth; Ellefsen, Halvor W.; Horvath, Peter; Kross, Anna; Mänd, Maris (AHO Rapport;1, Research report, 2020)
    Rapporten Mot en blågrønn eiendomsutvikling? - Stresstesting av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum kommune evaluerer bruk av verktøyet «blågrønn faktor» (BGF), som skal fremme blågrønne kvaliteter i ...