Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinussen, Einar Sneve
dc.contributor.authorSæstad, Glenn
dc.date.accessioned2022-07-06T08:59:25Z
dc.date.available2022-07-06T08:59:25Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003050
dc.descriptionDSP for SDG undersøker hvordan digitale sentralbankpenger (DSP) kunne blitt en offentlig digital plattform for å nå bærekraftsmålene gjennom nye former for penger. Digitale sentralbankpenger (DSP) er elektroniske penger tilgjengelige for allmennheten som er utstedt av en sentralbank, og kan konseptualiseres som et digitalt alternativ til kontanter, et offentlig alternativ til kontopenger utstedt av private banker, eller som en nasjonal digital valuta. 90% av verdens sentralbanker utreder i dag digitale sentralbankpenger, hvor noen også er i pilotfaser. Felles for utredningene er at de i hovedsak utreder hvordan DSP kan gjøre det finansielle systemet mer effektivt, sikkert og innovativt. Samtidig som verdens sentralbanker arbeider med dette, roper både FNs klimapanel og offentlig sektor på sektorovergripende handling og virkemidler for å kunne adressere bærekraftsmålene og redusere effektene av klimaendringene. Oppgaven undersøker hvordan digitale sentralbankpenger kunne blitt en plattform for å gjennomføre tiltak for å nå bærekraftsmålene. For å gjøre dette har jeg jobbet parallelt med en av arbeidsgruppene i Norges Bank som utreder DSP, og hatt dialog med dem i forkant, under og ved slutten av arbeidet. I tillegg har jeg intervjuet eksperter innen bærekraftig økonomi, desentralisert finans og strategisk design for å lære om problemstillingene relatert til temaet. Designleveransen ble til gjennom utforskende designarbeid, hvor jeg utviklet ulike konsepter for hva digitale sentralbankpenger kan brukes til i offentlig sektor, for deretter å reflektere over fellestrekkene i eksemplene. Oppgavens leveranse er en alternativ strategisk visjon for en satsing på smarte digitale sentralbankpenger ledet av Norges Bank i samarbeid med resten av det offentlige, hvor bærekraftsmålene er satt i sentrum. Visjonen inneholder fire strategiske prinsipper og en samling tjenestekonsept som illustrerer hva en slik visjon kunne ha ført til. Leveransen har vekket interesse hos både tradisjonelle økonomer og jurister i Norges Bank, og hos alternative økonomifaglige miljø som Rethinking Economics. Diplomoppgaven ‘DSP for SDG’ skisserer opp en ny og pragmatisk retning mellom konvensjonelle og radikale ambisjoner for bruk av digitale sentralbankpenger, hvor DSP kan skape merverdi for samfunnet utover bank og finansmarkedet. På denne måten utfordrer oppgaven Norges Bank sitt nåværende mandat og foreslår en ny tilnærming til hvordan Norges Bank kan bidra til bærekraftig omstilling uten å bryte prinsippet om sentralbankuavhengighet. Med ‘DSP for SDG’ har jeg ønsket å bruke design i en kontekst hvor design sjelden spiller en strategisk rolle, sentralbankvirksomhet, og undersøkt hvordan design kan spille en rolle i å omstille samfunnet på et strukturelt nivå.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherThe Oslo School of Architecture and Designen_US
dc.subjectInteraction designen_US
dc.subjectInteraksjonsdesignen_US
dc.subjectBankeren_US
dc.subjectBanksen_US
dc.subjectBærekraftig utviklingen_US
dc.subjectSustainable developmenten_US
dc.titleDSP for SDG – En alternativ strategisk visjon for digitale sentralbankpenger og bærekraftig omstillingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.rights.holderGlenn Sæstaden_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record