Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSjaastad, Mosse
dc.contributor.authorSteen-Johnsen, Maiken
dc.date.accessioned2023-06-27T13:05:49Z
dc.date.available2023-06-27T13:05:49Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073537
dc.descriptionOpp mot 50 prosent av den norske befolkningen kommer til å få en form for psykisk plage eller lidelse. En bærekraftig helsetjeneste krever at hver enkelt må ta ansvar for egen helse. “Selvsagt” reduserer terskelen for å søke hjelp, tilgjengeliggjør informasjon, og gjør det lettere å beskrive egen situasjon ved bestilling av fastlegetime for pasienter med psykiske plager. Fastlegen får bedre innsikt i pasientens situasjon slik at konsultasjonen blir mer relevant. “Selvsagt” bygger på det eksisterende og er et supplement til dagens digitale helsetilbud. Å søke Å søke trygt er viktig. Søk på internett avhenger av søkemotoren, og av søkerens sin kompetanse og tydelighet når et søk plasseres. Om man søker åpent, eller vagt - vil også dette gi søkemotoren mulighet for å gi omfattende svar på det søkeren søker etter som ofte er upresist. I dette designforslaget ønsker jeg å bidra til et mer presise og relevante søk, som kan gi mer presise og relevante svar.Ved hjelp av filtrering utforskes det hvordan man kan uttrykke seg på andre måter, i et søk etter hjelp og i en bestilling av en konsultasjon. Å ha muligheten til å velge hvordan man skal avgi informasjon Løsningen gir pasient mulighet til å oppgi andre opplysninger som følelser og tematikker/situasjoner på en likeverdig måte som fritekst. Pasientens frihet til å velge alternative måter å beskrive sin situasjon på skal tilbys, men skal ikke oppleves som påtvunget. Det er derfor viktig å designe for valgfrie muligheter fremfor obligatoriske felter. Å lære mer om egen situasjon Ved bestilling av time hos fastlege kan pasient lære mer om sin egen situasjon. Det å tenke på hvilke følelser som påvirker deg, og hvilke livssituasjoner du er i, kan gi modning og innsikt i bakgrunnen for fastlegebesøket. Å forstå bredden av hva det er vanlig å prate med legen om Pasienten ser også at det er naturlig å snakke om følelser og livssituasjoner med fastlege. Bredden for tema er stort da livet påvirkes av mange dimensjoner. Dette kan bygge tillit til fastlegetjenesten. Dette blir også punkter til fastlegen, som en huskeliste. Med huskelisten tilgjengelig kan fastlegene bruke denne for å tilnærme seg pasient og åpne opp områder som ellers kan være vanskelig å snakke om. Ventetiden Innholdet som tilbys i ventetiden må være balansert. Det bør ikke gis helsetilbud, applikasjoner, eller tips som indikerer at pasienten har en diagnose. Ut fra delt informasjon ved bestilling av time settes det ikke diagnose. Det kan også være vanskelig å foreslå hjelpetiltak basert på begrenset informasjon. Designforslaget viser hvordan påminnelser, bekreftelser, oppmuntring til egen refleksjon, og andre type forberedelser er positivt for at pasienten er klar når konsultasjon finner sted. Når du bestiller time er det fordi du trenger hjelp. Ikke om to uker, men umiddelbart. 2 ukers ventetid er bare 14 dager, men kan av pasient oppleves som en evighet. Ventetiden er blitt endret til en periode for å bli hørt. Det å føle at det er noen andre som lurer på hvordan det går, bruke ventetiden til å jobbe med seg selv, til å forberede seg til konsultasjon, og eventuelt kunne modnes på egen situasjon er verdifullt og viktig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherThe Oslo School of Architecture and Designen_US
dc.subjectInteraction designen_US
dc.subjectInteraksjonsdesignen_US
dc.subjectMental healthen_US
dc.subjectMental helseen_US
dc.titleSelvsagten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.rights.holderMaiken Steen-Johnsenen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel