• Autentisitetens relevans : på sporet av et endret fokus for kulturminnevernet 

      Egede-Nissen, Hans-Henrik (CON-TEXT. PhD thesis; 69, Peer reviewed; Doctoral thesis, 2014)
      I avhandlingen brukes rekonstruksjoner av kulturminner som optikk til å undersøke relevansen av materiell autentisitet. Ved å sammenlikne verdien av noen nyere rekonstruksjoner med verdien av deres forlegg, søkes en ...