Show simple item record

dc.contributor.authorIngebrethsen, Berit
dc.date.accessioned2016-05-23T12:46:30Z
dc.date.available2016-05-23T12:46:30Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn9788254702123
dc.identifier.issn1502-217x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390055
dc.description.abstractAvhandlingen har to mål. Det ene er praktisk pedagogisk: Å bidra med ny kunnskap om hvordan man kan formulere abstrakte temaer med tegning. Til dette trenger man metaforer og symboler. Det andre målet er teoribyggende: Å utrede metaforbasert tegning som et bildespråksystem. Kunnskap om det metaforiske aspektet ved visuell formulering er i liten grad beskrevet til nå. Kunnskap om et system for bildebetydninger likeverdig med et verbalt språksystem har noen tidligere forsøkt å beskrive, men uten helt å lykkes. Med kognitiv metaforteori som hovedredskap dannes en ny innfallsvinkel. Og med teori fra kognitiv lingvistikk, narratologi, retorikk og bildesemiotikk koblet til potente avistegninger, den bildesjangeren som antagelig kommer nærmest verbalspråk, undersøkes de to problemfeltene. Et bredt register av formuleringsgrep presenteres med bildeeksempler. Viktige områder fra fortellingsteori, bl.a. karakterisering, hendelser og tid, diskuteres og vises som former for visuelle ytringer. Metaforikkens nødvendighet kommer til syne, og dens potensial undersøkes. Innholdet utvikles i to hovedkapitler: fortelling og metafor. I tillegg kommer et mindre kapittel om bildesemiotikk og retoriske troper. Visuelle metaforer og andre troper utredes i typer og funksjoner. I et tredje hovedkapittel presenteres forslaget til et bildespråksystem. Utledet fra diskusjonen i hovedkapitlene kan en kategoristruktur av bildebetydninger vises, og deretter en kombinasjonsstruktur hvor interaksjon mellom elementer fra ulike kategorier av betydninger beskrives. Det kriteriet som danner grunnlaget for beskrivelsen av et bildespråksystem for metaforisk tegning, er at betydninger kan separeres og ordnes i kategorier. Disse kategoriene ses som paradigmatiske utvalg tegnere velger innen, når de ytrer seg om den saken som skal formidles og forståes av andre. Valgene gjøres både bevisst og også i stor utstrekning ubevisst, slik som de valg man utfører kontinuerlig i prosessering av verbalspråk. Et språks grammatikk danner paradigmer for den som ytrer seg. Det hevdes i avhandlingen at en lignende ”grammatikk” kan påvises i denne tegnesjangeren. Men det visuelle systemet er ulikt det verbale, fordi de to mediene skiller seg fra hverandre med hver sine særpreg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherArkitektur- og designhøgskolen i Oslonb_NO
dc.relation.ispartofseriesCON-TEXT. Avhandling;35
dc.subjecttegningnb_NO
dc.subjectavistegningnb_NO
dc.titleMetaforbasert tegning : undersøkt som et bildespråksystem gjennom avistegninger av Finn Graff og Saul Steinberg med kognitiv metaforteori som hovedredskapnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record