• Nabolag : AHOs urbane utredninger 2022 

   Harboe, Lisbet; Holm, Erling Dokk; Hemmersam, Peter (Report, 2022)
   NABOLAG er tredje utgave av AHOs urbane utredninger, en antologi laget av studenter og lærere på videreutdanningsmasteren i urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Publikasjonen er gitt ut i samarbeid ...
  • Norske floker Urbane utfordringer 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)
   Et stort demografisk skifte til urbane levesett og den økende urbaniseringen gir både muligheter og utfordringer. Blant de største utfordringene kan vi nevne ressursknapphet klimaendringer og byvekst, sammen med mer komplekse ...
  • Norwegian Urban Challenges 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)