• Norske floker Urbane utfordringer 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)
   Et stort demografisk skifte til urbane levesett og den økende urbaniseringen gir både muligheter og utfordringer. Blant de største utfordringene kan vi nevne ressursknapphet klimaendringer og byvekst, sammen med mer komplekse ...
  • Norwegian Urban Challenges 

   Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas; Christie, Ingrid (Research report, 2018)
  • ONSITE Design-driven field studies for safer demanding marine operations 

   Gernez, Etienne; Nordby, Kjetil; Schaathun, Hans Georg (Report, 2019)
   ONSITE is a research project that builds knowledge on how to implement human-centered design processes within ship design. The project focuses specifically on a field study methodology and the transfer of knowledge between ...
  • Future North : Vardø 

   Hemmersam, Peter; Larsen, Janike Kampevold; Morrison, Andrew (Report, 2019)
  • Future North : Svalbard 

   Hemmersam, Peter; Larsen, Janike Kampevold; Morrison, Andrew (Report, 2019)
  • Future North : Kola 

   Hemmersam, Peter; Larsen, Janike Kampevold; Morrison, Andrew (Report, 2019)
  • Resource atlas for the anthropocene : taking measures of the Varanger coastline 

   Larsen, Janike Kampevold; Wang, Hsiang Hsiang (Report, 2021)
  • Nabolag : AHOs urbane utredninger 2022 

   Harboe, Lisbet; Holm, Erling Dokk; Hemmersam, Peter (Report, 2022)
   NABOLAG er tredje utgave av AHOs urbane utredninger, en antologi laget av studenter og lærere på videreutdanningsmasteren i urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Publikasjonen er gitt ut i samarbeid ...