Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWergeland, Even Smith
dc.contributor.authorTjønneland, Ingvild
dc.coverage.spatialOslo, Norgeen_US
dc.date.accessioned2022-01-13T13:08:15Z
dc.date.available2022-01-13T13:08:15Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837294
dc.descriptionBærekraftig byutvikling handler om å utvikle byer og lokalsamfunn som ivaretar og balanserer alle de tre bærekraftsdimensjonene — miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Gjenbruk av eksisterende bygninger og sirkulærøkonomiske prinsipper er derfor viktig for en klima- og miljøvennlig byutvikling ettersom det blant annet vil kunne redusere avfall, forurensning og klimagassutslipp. Men kan eksisterende bygninger også bidra til sosial bærekraft i byutviklingen? Jeg tar i masteravhandlingen for meg denne aktuelle utfordringen ved å se på hvordan en «tabula plena-urbanisme», som tar utgangspunkt i bygninger som allerede finnes, kan bidra til sosial bærekraft i byutviklingen. Jeg tar for meg temaet ut ifra følgende problemstilling: Hvordan kan eksisterende bygninger bidra til sosial bærekraft i byutviklingen gjennom faktorer som bruk, prosess og stedsidentitet? Temaet drøftes med utgangspunkt i to prosjekter i byutviklingsprosjektet Hovinbyen i Oslo: Petersborghuset på Ensjø, som er blitt et nabolagshus, og PEX-tårnet på Haraldrud, som er en midlertidig kulturarena. Urbanisme er et tverrfaglig fagområde, og jeg trekker veksler på sosiologiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger, så vel som arkitektur- og kulturminnefaglige. Jeg bygger drøftingen min blant annet på forståelsen av byen som både «urbs» og «civitas», og jeg trekker inn tilpasset gjenbruk, eksperimentell bevaring og sirkulær økonomi. Avhandlingen er et bidrag til mer kunnskap om den sosiale bærekraftsdimensjonen ved at den tar opp hvordan eksisterende bygninger kan bidra til sosial bærekraft i byutviklingen gjennom faktorer som bruk, prosess og stedsidentitet. På den måten er ønsket å bidra til en bredere forståelse av hva som kan bidra til sosial bærekraft.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherArkitektur- og designhøgskolen i Osloen_US
dc.subjectUrbanismeen_US
dc.subjectUrbanismen_US
dc.subjectBærekraftig utviklingen_US
dc.subjectByutviklingen_US
dc.subjectHovinbyen, Osloen_US
dc.subjectPetersborghuset, Ensjøen_US
dc.subjectPEX-tårnet, Haraldruden_US
dc.titleTabula plena-urbanisme — en mulighet for sosial bærekraft i byutviklingen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.rights.holderIngvild Tjønnelanden_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel